I'l SIAII TIIIT WE'IIE TIIIETIIEII IIIIII, I BIII'T WAIT TO TALK IIIII I’IAV. I'II. TEI.I. Yllll IBIIIIT I“ IIIII'ES IIIIII IIIIEIMS IIIIII VIIII'll TEll ME IBIIIIT VIIIIII IIIY. I SIIII'T WAIT TO - Inspirational.ly
- Inspirational.ly
I'l SIAII TIIIT WE'IIE TIIIETIIEII IIIIII, I BIII'T WAIT TO TALK IIIII I’IAV. I'II. TEI.I. Yllll IBIIIIT I“ IIIII'ES IIIIII IIIIEIMS IIIIII VIIII'll TEll ME IBIIIIT VIIIIII IIIY. I SIIII'T WAIT TO SPEIIII SIIME TIME WITII VIIII. YET I SIT IIEIIE IIll IIllIIIE. SII IIIIISE TIIIIT “III [III SEE ME IIIII. IE I WAS IIIIlY IIISIIIE TIIIIII I'IIIIIIE https://inspirational.ly

I'l SIAII TIIIT WE'IIE TIIIETIIEII IIIIII, I BIII'T WAIT TO TALK IIIII I’IAV. I'II. TEI.I. Yllll IBIIIIT I“ IIIII'ES IIIIII IIIIEIMS IIIIII VIIII'll TEll ME IBIIIIT VIIIIII IIIY. I SIIII'T WAIT TO SPEIIII SIIME TIME WITII VIIII. YET I SIT IIEIIE IIll IIllIIIE. SII IIIIISE TIIIIT “III [III SEE ME IIIII. IE I WAS IIIIlY IIISIIIE TIIIIII I'IIIIIIE